top of page

Våre produkt

Her kan du tinga; guida tur inn i tunellane i fjellet ved Lilletopp kor du blir fortalt om vasskrafteventyret, ein tur med den lokale postmannen i Odda, guida omvising i museet og inngong til Lindehusets kunstutstilling.

Ingenting kan bestilles akkurat nå. Kom tilbake senere.
bottom of page